Regulamin gospodarstwa agroturystycznego LEŚNA DOLINA


§1

1. Pomieszczenia mieszkalne w gospodarstwie agroturystycznym "LEŚNA DOLINA" zwane dalej apartamentami wynajmowane są na doby.

2. Doba w "LEŚNEJ DOLINIE" zaczyna się o godzinie 12:00, a kończy o godzinie 10:00 następnego dnia.

§2

1. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu rezerwacji, Gość powinien zgłosić gospodarzowi gospodarstwa agroturystycznego do godziny 9:00, w dniu, w którym upływa termin najmu pokoju.

2. Gospodarstwo agroturystyczne "LEŚNA DOLINA" uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

§3

1. Gość nie może przekazać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.

2. Osoby odwiedzające, niezameldowane w "LEŚNEJ DOLINIE", mogą przebywać w apartamencie od godziny 7:00 do godziny 22:00 po uprzednim zawiadomieniu właściciela.

3. Gospodarz może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin gospodarstwa agroturystycznego lub wyrządził szkodę mieniu gospodarstwa lub Gości albo szkodę na osobie Gościa lub innych osób przebywających w "LEŚNEJ DOLINIE" lub w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie gospodarstwa agroturystycznego.

§4

1. "LEŚNA DOLINA" świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości prosimy o jak najszybsze zgłoszenie ich gospodarzom, co umożliwi niezwłoczną reakcję.

2. "LEŚNA DOLINA" ma obowiązek zapewnić:

  • profesjonalną i miłą obsługę,
  • sprzątanie apartamentu i wykonywanie naprawy w zakresie wszelkich spraw dotyczących gospodarstwa,
  • warunki do spokojnego i bezpiecznego pobytu oraz zachowania tajemnicy informacji o Gościu,
  • sprawność urządzeń technicznych,
  • wymianę bielizny pościelowej i wymianę ręczników na życzenie Gościa.

§5

1. Na życzenie Gościa gospodarstwo agroturystyczne świadczy nieodpłatnie następującą usługę:

  • budzenie o oznaczonej godzinie.

§6

1. Gość powinien zawiadomić gospodarzy o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

§7

1. Gospodarstwo agroturystyczne "LEŚNA DOLINA" nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa oraz za rzeczy wartościowe i pieniądze pozostawione w apartamentach.

§8

1. W "LEŚNEJ DOLINIE" obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do 7:00 dnia następnego.

§ 9

1. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju szkody, uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów wyposażenia gospodarstwa agroturystycznego powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

§10

1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w apartamentach grzałek, żelazek elektrycznych i podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia, jak również zabronione jest palenie tytoniu i używanie ognia otwartego na terenie całego gospodarstwa agroturystycznego. W przypadku niedostosowania się do paragrafu grozi kara grzywny w wysokości 300 zł.ZALICZKI

Zaliczkę należy wpłacić przelewem lub przekazem, w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od telefonicznej rezerwacji.

Zwrot zaliczki przysługuje:

  • 30 dni przed rozpoczęciem wczasów przysługuje zwrot w 100% dokonanej zaliczki,
  • 20 dni przed rozpoczęciem wczasów przysługuje zwrot w 80% dokonanej zaliczki,
  • w okresie krótszym niż 14 dni nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.


<